• sphere
  • menu1
  • menu1
  • menu1
Sjeďte dolů...
Kroužky pro děti

Kroužky jsou organizovány do dvou pololetí školního roku, je však možné se přihlásit i v průběhu školního roku v případě, že kurz není naplněn.

Cílovou skupinou kroužků jsou děti od 2 do 4 let s rodiči a děti samostatně od 6 do 12 let.

Program je zaměřen na rozvíjení dětské psychomotoriky, hudebního a výtvarného vnímání, rozvoj mateřské řeči a posilování vztahu dětí k rodičům.

Kroužky jsou vedené zkušenými lektory s několikaletou praxí.

Preferujeme vždy dlouhodobou spolupráci, kterou vítají také rodiče s dětmi.

Cílem je kvalita kroužků a zajištění pohodlného zázemí rodičům s dětmi a samozřejmě i dětem samotným.

Pro více informací o konkrétním kroužku nás kontaktujte na tel. 773 779 779. Kurzy probíhají v areálu Nemocnice Na Pleši ve žluté vile, která se nachází za hřištěm.

Jóga pro děti

S pravidelným cvičením si děti získají dobré držení těla, zlepší koordinaci, rovnováhu, soustředění, pevnou vůli, fantazii a lépe se naučí zvládat stresové situace.

Cvičením aktivujeme svaly celého těla a zlepšujeme krevní oběh. Harmonizujeme činnost štítné žlázy a stimulujeme činnost mozku. Děti zpevní své tělo, zábavnou formou cvičení podpoří zdravý růst, celkově se zklidní, zlepší se jejich vnímání. Dítě získává lepší imunitu a zlepšuje vlastní koncentraci. Jóga je nesoutěživá, tzn. že na děti nevyvíjí tlak jako sport a děti mají možnost poznat sami sebe a své tělesné hranice. Učí se respektovat pocity vlastního těla, ale i respektovat ostatní a porozumět jeden druhému. Příliš aktivní děti dokáže zklidnit a naopak unavené děti povzbudit. Další důležitou a nedílnou součástí lekce a jógy jako takové jsou dechová cvičení, které dokáže odstranit lehčí dechové kontraindikace a třeba i problémy s astmatem apod.

 

Jóga pro rodiče s dětmi

Přijďte mezi nás na hodiny dětské jógy děti s rodiči. Prohloubíte vztah se svým dítětem, vnitřně se na své dítě lépe naladíte a propojíte, zlepší se celková komunikaci mezi vámi a dítětem i v běžném životě. Zároveň si hravou formou skvěle zacvičíte, najdete nové kamarády sobě i svému dítěti, poznáte lépe sami sebe a hranice svého těla i těla vašeho dítěte.

V každé lekci si užijeme spoustu legrace a krásně stráveného času rodiče s dítětem. Hodina je zakončena relaxací aby jsme s lehkostí vkročili do našich dalších dnů v plné fyzické i psychické síle.

Pro děti 2 až 4 roky

Dny: pondělí - 9.30-10.00
nebo
     středa - 10.30-11.00

Cena: 150 Kč/lekce, 2 470 Kč/kurz

4. 9. máme pro Vás ukázkovou lekci zdarma

 

Jóga pro větší děti

Přijďte mezi nás na hodiny dětské jógy, najít nové kamarády a poznat vnitřně sám sebe. Jóga učí děti respektovat pocity vlastního těla, ale i respektovat ostatní, vzájemně se na sebe naladit a porozumět jeden druhému. Příliš aktivní děti dokáže zklidnit a naopak unavené děti povzbudit. Na hodinách používáme různé pomůcky jako například jógové pexeso, nebo karty emocí (ty nám pomáhají své emoce vyjádřit,porozumět jim a vyznat se v tom, jak se cítíme). Na konci lekce je relaxace aby vstupy do dalších dnů byli příjemnější.

Pro děti 6 až 10 let

Den: Středa - 16.00-16.45

Cena: 140 Kč/lekce, 2 280 Kč/kurz

Hudební kroužky
 

Muzicírování pro prťata

Jsme si jisti, že aktivní prožívání hudby dítěte s rodičem je nedílnou součástí dětského vývoje a upevňování vztahů mezi rodičem a dítětem.

Díky našemu kroužku rozvíjíme i hudební cítění, motoriku, řeč a mimo jiné i sociální vztahy. Učíme děti chování v kolektivu.

V tomto věku dochází u dětí k velkým pokrokům, kdy se učí ovládat svoje tělo, jemná a hrubá motorika je na vzestupu tak jako sebevědomí dětí.

Cílem kurzu je spojit hudbu, pohyb a rytmická cvičení s tím, co děti baví a zajímá - blízká témata jako třeba zvířata, příroda, jídlo nebo i roční období (zima-vánoce).

Tím se lépe hudba propojí do jejich života.

Co se v kroužku naučíme:

 Probudíme zájem o hudbu a zařadíme jí jako nedílnou součást života

 Naučíme se působit v kolektivu

 Spojíme zpěv a nástroje a pohyb

 Poznáme rytmus

Praktické informace:

 Skupinový kurz pro děti 2-4 roky v doprovodu rodičů

 Malé skupinky dětí (max. 8)

 začátek kurzu: září 2019

 Lekce: 40 minut

 Den: pondělí - 17.00 - 17.40

 Cena: 120 Kč/lekce, 1900/kurz

 

Hudební toulání

Hudba je krásná, probouzí emoce a navozuje přátelskou atmosféru.

V kroužku je vybírán ten nejzábavnější a nejefektivnější způsob, jak děti školního věku s hudbou seznámit a probudit v nich radost a touhu se hudbě dále věnovat.

Společně prozkoumáme všechny časové úseky a zařadíme je do dnešní doby. Zahrajeme si na hudební nástroje tradiční i zvláštní, zazpíváme si a něco se i naučíme.

Najdete si nové kamarády, třeba najdete i nového koníčka, nebo své budoucí povolání.

Co se v kroužku naučíme:

 Probudíme zájem o hudbu

 Poznáme hudební minulost zajímavou formou současnosti

 Spojíme zpěv a nástroje

 Poznáme rytmus a noty

Praktické informace:

 Skupinový kurz pro děti 8-12 let

 Malé skupinky dětí (max. 8) - lze se každému věnovat individuálně

 začátek kurzu: září 2019

 Lekce: 45 minut

 Den: čtvrtek - 17.00 - 17.45

 Cena: 100 Kč/lekce, 1700/kurz

-->