• sphere
  • menu1
  • menu1
  • menu1
  • menu1
Sjeďte dolů...
Hlídání dětí

Péče o děti od narození:  Vzhledem k naší odbornosti můžeme o Vaše děti pečovat hned po šestinedělí. Naše péče se vztahuje i na děti nemocné, nebo postižené.

Individuální rozvoj osobnosti:  Po domluvě s rodiči rozvíjíme cíleně vlohy, s respektem k individuálním potřebám daného dítěte.

Rozvíjíme environmenátlní cítění dětí:   formou her a zajímavých činností vytváříme vztah dětí k přírodě.

Nepřetržitá pracovní doba:  Potřebujete zajistit péči děti o víkendu, nebo v noci?

U nás to není problém.

 

Základní informace

 služby v oblasti hlídání dětí poskytujeme na území Dobříše a přilehlého okolí

 nabízíme hlídání jednorázové i pravidelné

 hlídání Vám zajistíme 7 dní v týdnu

 zajistíme Vám doprovod do kroužků, školek a škol

 hlídáme nemocné a handicapované děti

 hlídáme ve firmách

 možnost osobní schůzky před hlídáním Vašich dětí

 hlídáme děti všech věkových kategorií

Od chůvy požadujeme

 minimální věk 18 let

 zkušenosti s hlídáním dětí a péčí o ně

 pracovní posudek z posledního nebo současného zaměstnání

 aktuální výpis z rejstříku trestů

 doklady o dosaženém vzdělání a pracovní doporučení

 úspěšné absolvování ústního pohovoru a praktické zkoušky

 všechny pečovatelky jsou nekuřačky

 převážná většina našich pečovatelek má zdravotnické nebo pedagogické vzdělání.

Chůvy

 dbáme na pečlivý výběr každé chůvy, podle její odbornosti a praxe vybíráme chůvu pro konkrétního klienta

 každá z chův prochází ústním pohovorem a praktickou zkouškou

 klient má právo nahlédnout do dokladů chůvy (vysvědčení, výpisu z rejstříku trestů a záznamech o její praxi)

 chůvy jsou školené v první pomoci

 chůva respektuje a dodržuje životní styl rodiny a tedy i nároky dětí

 dbají v prvé řadě na bezpečí dítěte, ale také zajišťují všechny jeho potřeby a starají se o jeho aktivní rozvoj

 Rodičům garantujeme diskrétnost a loajalitu

Ceník

Chceme ukázat, že i za málo peněz můžete být vy i děti spokojeni.

Proto neúčtujeme žádné poplatky za služby:

 hlídání druhého dítěte

 hlídání o víkendech

 hlídání v nočních hodinách

 hlídání nemocného dítěte

 hlídání o svátcích

 

Důležité informace

 Klient si objedná službu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (+420 773 779 779).

 Klient je povinen před vlastním nástupem chůvy sdělit základní informace o dítěti (zvláště pak o různých alergiích dítěte nebo nutnosti podávat medikamenty).

 Pokud hlídání končí v časovém rozmezí 23:00-05:00 je objednavatel služby povinný zabezpečit chůvě dopravu do místa jejího bydliště a to buď osobním odvozem nebo uhrazením ceny taxi služby.

 Po ukončení hlídání klient podepíše chůvě výkaz práce.

 Platba služeb probíhá převodem z bankovního účtu na základě faktury doručené ke konci měsíce.

 Účtuje se každá započatá hodina (tolerance 15 min).

 Pravidelné hlídání je každotýdenní hlídání ve stejnou dobu.

 Minimální doba hlídání je 3 hodiny/den.

 Ceny jsou konečné včetně DPH.