Hlídání dětí

Hlídání dětí

Péče o děti od narození: Vzhledem k naší odbornosti můžeme o Vaše děti pečovat hned po šestinedělí. Naše péče se vztahuje i na děti nemocné, nebo postižené.

Indiividuální rozvoj osobnosti: Po domluvě s rodiči rozvíjíme cíleně vlohy, s respektem k individuálním potřebám daného dítěte.

Rozvíjíme environmentální cítění dětí formou her a zajímavých činností vytváříme vztah dětí k přírodě.

Nepřetržitá pracovní doba: Potřebujete zajistit péči děti o víkendu, nebo v noci?
U nás to není problém

 • služby v oblasti hlídání dětí poskytujeme na území Dobříše a přilehlého okolí
 • nabízíme hlídání jednorázové i pravidelné
 • hlídání Vám zajistíme 7 dní v týdnu
 • zajistíme Vám doprovod do kroužků, školek a škol
 • hlídáme nemocné a handicapované děti
 • hlídáme ve firmách
 • možnost osobní schůzky před hlídáním Vašich dětí
 • hlídáme děti všech věkových kategorií
 • dbáme na pečlivý výběr každé chůvy, podle její odbornosti a praxe vybíráme chůvu pro konkrétního klienta
 • každá z chův prochází ústním pohovorem a praktickou zkouškou
 • klient má právo nahlédnout do dokladů chůvy (vysvědčení, výpisu z rejstříku trestů a záznamech o její praxi)
 • chůvy jsou školené v první pomoci
 • chůva respektuje a dodržuje životní styl rodiny a tedy i nároky dětí
 • dbají v prvé řadě na bezpečí dítěte, ale také zajišťují všechny jeho potřeby a starají se o jeho aktivní rozvoj
 • Rodičům garantujeme diskrétnost a loajalitu
 • minimální věk 18 let
 • zkušenosti s hlídáním dětí a péčí o ně
 • pracovní posudek z posledního nebo současného zaměstnání
 • aktuální výpis z rejstříku trestů
 • doklady o dosaženém vzdělání a pracovní doporučení
 • úspěšné absolvování ústního pohovoru a praktické zkoušky
 • všechny pečovatelky jsou nekuřačky
 • převážná většina našich pečovatelek má zdravotnické nebo pedagogické vzdělání.

Přehled cen

Chceme ukázat, že i za málo peněz můžete být vy i děti spokojeni.

Proto neúčtujeme žádné poplatky za služby:

 • hlídání druhého dítěte
 • hlídání o víkendech
 • hlídání v nočních hodinách
 • hlídání nemocného dítěte
 • hlídání o svátcích

Důležité informace

Klient si objedná službu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (+420 773 779 779).
 Klient je povinen před vlastním nástupem chůvy sdělit základní informace o dítěti (zvláště pak o různých alergiích dítěte nebo nutnosti podávat medikamenty).
 Pokud hlídání končí v časovém rozmezí 23:00-05:00 je objednavatel služby povinný zabezpečit chůvě dopravu do místa jejího bydliště a to buď osobním odvozem nebo uhrazením ceny taxi služby.
 Po ukončení hlídání klient podepíše chůvě výkaz práce.
 Platba služeb probíhá převodem z bankovního účtu na základě faktury doručené ke konci měsíce.
 Účtuje se každá započatá hodina (tolerance 15 min).
 Pravidelné hlídání je každotýdenní hlídání ve stejnou dobu.
 Minimální doba hlídání je 3 hodiny/den.
 Ceny jsou konečné včetně DPH.